2. Mezioborová konference o endometrióze

Konference poukázala na problematiku slabé edukace o příčinách endometriózy i možnostech její léčby. Endometrióza postihuje 1 z 10 žen, bývá ale často pozdě diagnostikována. Událost cílila na odborníky, ale i širokou veřejnost. Aktivními účastníky byli jak lékaři, tak představitelé podpůrných profesí a pacientky. Záznam konference je možné zhlédnout na youtube: Záznam 2. konference o endometrióze.

 

Za Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Brno se akce aktivně účastnil přednosta doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

 

Všechny aktuality