Lůžková péče

Pacientky jsou u nás před operací hospitalizovány. Po radikálních operačních výkonech je jim zajištěna adekvátní pooperační péče s návazností na JIP. Zajišťujeme také hospitalizaci pacientek při náročných režimech chemoterapie a komplikacích protinádorové léčby.