Ambulantní péče

Poskytujeme diagnostiku, konzultace a operační léčbu prvotních stádií onkologického onemocnění (prekanceróz či přednádorových stavů) dolního genitálního traktu (čípek děložní, zevní rodidla, pochva) a onemocnění prsu. Ambulantní péči zajišťují čtyři specializované ambulance. Věnujeme se problematice týkající se abnormálních cytologických a kolposkopických nálezů a projevů infekce lidskými papilomaviry (HPV). Poskytujeme také konziliární ultrazvukovou diagnostiku zhoubných gynekologických nádorů, včetně provádění tru-cut biopsií v ambulantním režimu. Pacientkám zajišťujeme předoperační stagingová vyšetření v plném rozsahu ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Brno.

Ambulance centra onkologické prevence

Zajišťuje diagnostiku a konzultace přednádorových stavů (prekanceróz) ženských pohlavních orgánů. Do ambulance Centra onkologické prevence jsou pacientky většinou odesílány svým registrujícím gynekologem.

Více o ambulanci

Ambulance expertního ultrazvuku

Zajišťuje konziliární vyšetření při podezřelém nálezu jak v jednotlivých částech dělohy, tak v oblasti vaječníků, vejcovodů a dutiny břišní.

Více o ambulanci

Ambulance klinické onkologie

Poskytujeme systémovou léčba zhoubných nádorů gynekologických orgánů a prsu, a to ve všech formách, včetně nejnovější molekulárně cílené léčby a imunoterapie. Ve spolupráci s Molekulárně onkologickou indikační komisí pro pacienty dospělého věku FN Brno realizujeme koncept precizní onkologie prostřednictvím prediktivního testování nádorové tkáně za účelem tvorby individuálních léčebných plánů.

Více o ambulanci

Ambulance pro onemocnění prsu

Zajišťuje konziliární vyšetření při podezření na onemocnění prsu.

Více o ambulanci