Onkogynekologická péče

Jakou péči poskytujeme?

Naše péče začíná správnou a adekvátní diagnostikou. Na základě vyšetření onkogynekologem a pomocí zobrazovacích metod a dalších vyšetření, je pacientce stanovena na míru šitá léčba. Zajišťujeme jak léčbu operační, tak neoperační i následné sledování po léčbě.

Diagnostika

Správně zvolená a adekvátní diagnostika je základem úspěšně léčby. Klademe důraz na pečlivou a rozvážnou diagnostiku. Právě proto naše pacientky před zahájením léčby konzultujeme v multidisciplinárním týmu.

Operační léčba

Zajišťujeme komplexní operační léčbu přednádorových stavů a zhoubných nádorů gynekologických orgánů a prsu. Naši onkogynekologové využívají moderní metody a postupy. 

Pacientkám nabízíme celé spektrum všech typů operačních výkonů:

  • Řešení přednádorových stavů děložního čípku, zevních rodidel a pochvy v režimu jednodenní chirurgie (pacientka je propuštěna v den operačního výkonu).

  • U vybraných gynekologických nádorů aplikujeme techniku biopsie sentinelové uzliny (karcinom zevních rodidel, hrdla a těla děložního, prsu).

  • Radikální operační léčbu u pokročilých zhoubných nádorů vaječníků a vejcovodů.

  • Radikální laparoskopickou operační léčbu, včetně systematické pánevní a  paraaortální lymfadenektomie.

  • Celé spektrum fertilitu zachovávajících operačních výkonů a přístupů s preferencí endoskopického přístupu u pacientek s neukončenými reprodukčními plány.

  • Operační léčbu při onemocnění prsu (zhoubné i nezhoubné nádory) s možností okamžité nebo odložené rekonstrukce za účasti plastického chirurga.

Neoperační léčba

V našem onkogynekologickém centru nabízíme komplexní přístup. O naše pacientky se nestaráme jen z operačního hlediska, ale zajišťujeme také neoperační léčbu, v rámci níž je nejčastěji využívána systémová léčba (chemoterapie, biologická léčba). V řadě případů se operační a neoperační léčba kombinují.

Sledování po léčbě

Pacientky jsou v naší péči po celou dobu léčby. Zajišťujeme také sledování po skončení onkologické léčby ve spolupráci s registrujícím gynekologem.