Klinická onkologie zhoubných nádorů gynekologických orgánů a prsu

 

Na co se zaměřujeme?

Poskytujeme systémovou léčba zhoubných nádorů gynekologických orgánů a prsu, a to ve všech formách, včetně nejnovější molekulárně cílené léčby a imunoterapie. Ve spolupráci s Molekulárně onkologickou indikační komisí pro pacienty dospělého věku FN Brno realizujeme koncept precizní onkologie prostřednictvím prediktivního testování nádorové tkáně za účelem tvorby individuálních léčebných plánů.

S kým spolupracujeme?

Úzce spolupracujeme s oddělením lékařské genetiky. V oblasti vědy a výzkumu se zaměřujeme především na klinické studie v oblasti systémové léčby gynekologických zhoubných nádorů, na nichž spolupracujeme s Oddělením studijní a projektové podpory GPK FN Brno.