doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Vít Weinberger je od roku 2020 přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Současně vyučuje a vede vědecko-výzkumné projekty na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Jeho specializací je obor onkogynekologie. Soustředí se zejména na oblasti expertní ultrazvukové diagnostiky a radikální onkogynekologické operativy.

Vystudoval Všeobecné lékařství na MU v Brně, kde následně pokračoval ve studiu doktorském a v roce 2019 se habilitoval. Absolvoval dlouhodobé odborné stáže na pracovištích Oncogynecological center Leuven v Belgii a Queen Elizabeth Hospital, Gateshead ve Velké Británii. Je členem České gynekologicko-porodnické společnosti, Expertní skupiny České ultrazvukové společnosti v gynekologii a porodnictví, Výboru Onkogynekologické sekce a Výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví.

Vít Weinberger je také zakladatelem Nadačního fondu Proni, který podporuje rozvoj Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Jakým způsobem chce kliniku rozvíjet si můžete přečíst v rozhovoru. 

Zpět