doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.

Luboš Minář je vedoucím Centra vysoce specializované onkogynekologické péče Fakultní nemocnice Brno a zástupcem primáře Gynekologicko-porodnické kliniky. Podílí se na výuce studentů a na realizaci řady vědecko-výzkumných projektů se zaměřením na onkogynekologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Jeho hlavním profesním zájmem v oblasti onkogynekologie je operační léčba nádorových onemocnění gynekologických orgánů a prsu a problematika kolposkopické expertízy přednádorových stavů dolního genitálního traktu.

V průběhu klinické praxe na Gynekologicko-porodnické klinice po absolvování LF MU úspěšně absolvoval studium doktorské a v roce 2019 se habilitoval. Je držitelem atestace v nástavbovém oboru Onkogynekologie a certifikátu pro provádění expertní kolposkopie. Je členem České gynekologicko-porodnické společnosti a odborných sekcí reflektujících jeho dominantní klinické zájmy (onkogynekologická, kolposkopie a cervikální patologie, endoskopická). 

Zpět