MUDr. Michal Felsinger

Michal Felsinger vystudoval Lékařskou fakultu MU a v současnosti je vedoucím lékařem na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Specializuje se na onkogynekologii, gynekologickou operativu včetně operací endometriózy. Dále se věnuje  expertním ultrazvukovým vyšetřením. Pracuje současně jako odborný asistent na Lékařské fakultě MU. 

Zpět