MUDr. Ivana Meixnerová

Ivana Meixnerová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno pracuje od roku 2008, nyní na pozici vedoucího lékaře. Atestovala v oboru gynekologie a porodnictví a v nástavbovém oboru dětská gynekologie. Věnuje se gynekologické a senologické operativě, léčbě onemocnění prsu a gynekologii dětí a dospívajících. Současně vyučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Je členem České gynekologicko-porodnické společnosti.

Zpět