MUDr. Branislav Babjak

Branislav Babjak vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Košicích. Studium ukončil v roce 2004. Následně pracoval jako sekundární lékař na gynekologickém odd. v nemocnici v Domažlicích a v nemocnici ve Vyškově. Atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví úspěšně složil v roce 2009.  Od roku 2021 pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, kde je zařazen do subspecializace onkogynekologie. V současnosti se intenzivně připravuje na ukončení dalšího vzdělávání v této oblasti. Kromě klinické praxe vyučuje také na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V práci se významně zabývá endoskopickou operativou.

V roce 2023 se účastnil výjezdu v rámci humanitárního programu Medevac do Ghany,  kde prováděl ve spolupráci s místními lékaři komplikované gynekologické operace.

Po práci si rád zaběhá a pak skoukne dobý film.

Zpět