MUDr. Markéta Bednaříková, Ph.D.

Markéta Bednaříková absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1994. V roce 1997 úspěšně složila atestační zkoušku I. stupně v oboru interní lékařství a v roce 2002 atestaci v oboru klinická onkologie. V počátcích lékařské praxe pracovala v Masarykově onkologickém ústavu Brno, kde v letech 2002-2005 zastávala pozici vedoucí lékařky na Klinice komplexní onkologické péče, a v letech 2007-2008 vykonávala funkci náměstkyně LPP pro klinické obory a kvalitu zdravotní péče. Od roku 2013 působí ve FN Brno na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno v pracovní skupině pro solidní nádory.

Její specializací je systémová léčba gynekologických zhoubných nádorů. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje výzkumu prediktivních a prognostických markerů u ovariálních a endometriálních karcinomů.

Od roku 2015 je předsedkyní Mezioborové pracovní skupiny pro onkogynekologii FN Brno a od roku 2020 působí rovněž na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno.

Vedle klinické praxe a věnuje se rovněž výuce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Je členkou České onkologické společnosti JEP, European Society of Medical Oncology a European Society of Gynecological Oncology.

Zpět