MUDr. Michaela Koblížková

Michaela Koblížková vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity. Absolvoval v roce 2020. V roce 2023 úspěšně složila kmenovou zkoušku. Následně se zaměřila v rámci postgraduálního studia na patologie dutiny děložní. Zejména se zabývá karcinomem endometria, což se stalo jejím hlavním předmětem výzkumné činnosti. V klinické praxi se momentálně věnuje především lůžkové péči o pacientky s nádorovým onemocněním a dispenzarizaci pacientek po dokončené onkogynekologické léčbě.

Mimo jiné se věnuje edukační činnosti a vyučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Ve svém volném čase ráda čte, cvičí jógu, plave a provozuje paraglidové létání.

Zpět