MUDr. Sabina Frydová

Sabina Frydová vystudovala Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Studium ukončila v roce 2020. V roce 2023 úspěšně složila kmenovou zkoušku v oboru gynekologie a porodnictví. V ambulantní sféře se věnuje senologické problematice zahrnující prevenci, diagnostiku a terapii onemocnění prsou.

Svou vědecko-výzkumnou činnost cílí na pacientky po císařském řezu a detekci přítomnosti isthmokél.

Kromě klinické praxe se věnuje edukaci pacientek o prevenci a vyučuje na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Zpět