MUDr. Dita Münzová

Dita Münzová vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, absolvovala v roce 2022. Během studia se zabývala preklinickým výzkumem opravných mechanismů DNA na Biologickém ústavu Lékařské fakulty Masarkovy univerzity. Následně se zaměřila na problematiku karcinomu endometria, která se stala jejím hlavním předmětem výzkumné činnosti.

Zpět