MUDr. Dominika Rieglová

Dominika Rieglová vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity obor Všeobecné lékařství. Promovala v roce 2021. Již za studia medicíny se účastnila stáží v Izraeli a ve Slovinsku, kde měla možnost nahlédnout do systému tamní gynekologicko-porodnické péče. V klinické praxi se zaměřuje především na gynekologickou prevenci karcinomu prsu a děložního hrdla a osvětové činnosti této problematiky.

Kromě klinické praxe vyučuje také na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Ve svém volném čase ráda jezdí na kole, chodí a leze po horách, lyžuje a čte fantasy beletrii.

Zpět