MUDr. Lucie Ehrlichová

Lucie Ehrlichová absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2014. V roce 2021 úspěšně složila atestační zkoušku v oboru klinická onkologie. Od roku 2014 působí ve FN Brno, nejdříve v rámci oddělení Interní hematologické a onkologické kliniky, od roku 2019 v pracovní skupině pro solidní nádory. Věnuje se komplexní onkologické léčbě. Její specializací je systémová léčba gynekologických zhoubných nádorů, v rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje výzkumu prediktivních a prognostických markerů u ovariálních karcinomů. Současně se zabývá nutriční problematikou onkologických pacientů a spolupracuje s Gynekologicko-porodnickou klinikou na konceptu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).

Zpět