Naše péče

Ambulantní péče

Poskytujeme diagnostiku, konzultace a operační léčbu přednádorových stavů dolního genitálního traktu (čípek děložní, zevní rodidla, pochva) týkající se abnormálních cytologických a kolposkopických nálezů a projevů infekce lidskými papilomaviry (HPV). Najdete u nás konziliární ultrazvukovou diagnostiku zhoubných gynekologických nádorů, včetně provádění tru-cut biopsií v ambulantním režimu. Poskytujeme také předoperační stagingová vyšetření v plném rozsahu ve spolupráci s dalšími pracovišti FN Brno.

Lůžková péče

Pacientky jsou u nás před operací hospitalizovány. Po radikálních operačních výkonech je jim zajištěna adekvátní pooperační péče s návazností na JIP. Zajišťujeme také hospitalizaci pacientek při náročných režimech chemoterapie a komplikacích protinádorové léčby.